RSS

Ceva ca rugăciunea

Marin Sorescu

Nu știu ce am,
Că nu dorm când dorm
Nu știu ce am,
Că nu sunt treaz,
Când stau de veghe.

Nu știu ce am,
Că nu ajung nicăieri,
Când merg.

Nu știu ce am,
Că stând pe loc
Sunt, hăt , departe.

Doamne, din ce fel de humă
M-ai luat în palmele tale calde
Și cu ce fel de saliva
Ai amestecat și-ai framântat huma-mi?

De nu știu ce am
Că exist,
Nu știu ce am
Că nu mai am nimic,
Decât pe Tine.
 

Slavă-i peste lumea toată (colind)

Ștefan Viziteu

Astăzi, după legământ, 
în sărac așezământ 
Se naște Mântuitor,
al lumii izbăvitor,
Cel din veci, făr’ de-nceput
Cel ce omul a făcut.

Tot pământul Îl primește
pe Cel ce azi se smerește –
de pe tronul cel ceresc
venind în adânc lumesc,
pe Cel binecuvântat
și-n Treime lăudat.

Azi răsună bucuria
că ni S-a născut Mesia.
Dumnezeu s-a întrupat
să ne scape din păcat.
Prin El să ne luminăm
și Lui să ne închinăm.

Slavă-i peste lumea toată
căci din Maica Preacurată
se naște un sfânt păstor
și nădejdea tuturor,
mielul Cel de jertfă sfântă
Căruia îngerii-I cântă.

Slavă, Doamne, slavă Ție
pentru dar și Liturghie
pentru nașterea Ta bună
ce ne-aduce împreună,
pentru-a legii împlinire,
prin cruce-aducând iubire

Fie-n casa-aceasta mare
în veste de sărbătoare -
voie bună și unire
într-a Lui Hristos venire,
fie binecuvântare
și colindul închinare.
 

Bethleem

Ștefan Viziteu

Lumea azi e dimineață,
tot pământu-i primăvară,
azi se înnoiește firea
și se altoiește viața
pe iubirea fără seară.

Azi din cer coboară scară,
trup luând din Maica sfântă
și-ntreaga făptură cântă,
cale nouă-având ’nainte
și în țarină – comoară
- pe Cuvântul din cuvinte.

Totul se îmbracă azi
întru-aprinsă bucurie:
și oameni și văi, și munți și brazi
căci se zidește luând chip de om,
aievea, ușa spre Împărăție.

Și-i Bethleem azi oriunde
că-n taina-ntrupării se-ascunde
(de ochi iscoditori nevăzută)
lumina veșniciei ce stă să inunde
inima (de uimire) mută.

Și-i Bethleem azi și în mine
și-s boi și unghere ascunse.
Iată smerenia Celui ce vine
- gheizer de lumină 
cu lumini nepătrunse
făcând, din inima goală, 
cu peșteri și-amare adâncimi,
deodată, locaș de heruvimi.
 

Cântec fără de sfârșit

Marius Iordăchioaia

miroase viața a zăpadă crudă 
și-n inimă trezești păduri de fragi
când treci prin mine ca prin iarbă udă
când cu bătaia inimii o calci
miroase viața a zăpadă crudă

în inimă trezești păduri de fragi
și-aud cum liniștea începe să m-audă
când te oprești în mine ca să taci
și viața mea-i de viața ta flămândă
în inimă trezești păduri de fragi

când treci prin mine ca prin iarbă udă
în suflet îmi tresare o lume nouă
față de care carnea mea e surdă
deși din sânge ea îmi face rouă
când treci prin mine ca prin iarbă udă

când cu bătaia inimii o calci
și mintea mea începe să audă
cum ninge veșnicia în tot ce faci
miroase viața a zăpadă crudă
când cu bătaia inimii o calci
 

Al Tău sunt! (Spovedanie)

Ștefan Viziteu

Al Tău cuvânt
rostit de zidire
nu-l mai aud.
Departe sunt de mântuirea Ta.
Pe pământ
se întâmplă minune
dar ochii mei văd
doar recensământ.

Gârbovit, nu-mi ridic ochii
ca magii către cer.
Asurzit de zgomotul lumii
în care caut să Te deslușesc
cântarea de îngeri o pierd.
Sunt viu dar nu trăiesc.

Nevăzând a Ta iubire,
deși pe urme de piatră smerită
mers-am unde pașii Tăi au fost,
inima mi-e împietrită.
Mă închid în casă, 
cu frică și dispreț 
pentru călătorii nocturni
ce putea-vor bate în ușă
spre-a cere-adăpostire.
... Găsi-vor ei alt loc de liniștire!

Doamne, n-am fluier,
suflarea-mi s-o prefac în cântare
că-n depărtare
se-aud îngeri vestind bucuria
dar eu mă cutremur c-ar fi judecata.
N-am fărâmă de zdrobire,
nici inima gata.

Casa de oaspeți mi-e plină
de lucruri pentru zile de mâine.
La poarta-mi închisă
latră un câine.

Al Tău cuvânt
l-am îngropat ca pe-un talant
din frică și din viclenie.
Și-acum mă răzvrătesc 
c-ai fi nedrept,
uitând de mine.
Sunt fir de praf în vânt.
Dar vino, Doamne, te rog, așa!
Mântuiește-mă! Al Tău sunt!

Doamne, inima-mi stinsă,
de grijă, de boală, de frică învinsă
nu tresare.
Fiorul nașterii Tale
nu-L primește.
Rămâne în întristare.
Și, ca iudeii, oarecând,
tot așteaptă. Se tânguiește.
Orbește.
Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale!
Deșteaptă Tu în clopot
inima-mi arsă!
Varsă Tu lacrimi în ea prin ochii mei!
Vrei?
 

Recompunere

Raluca Chiriță

Ploi de petale cad din tinere ramuri,
Se-aștern agitat pe limpede geamuri,
Sunt tinereți, ce nasc dulci fiori...
Vreau să mă recompun din flori.

Norii cern picuri mari de ploaie
Și vânturile ramuri îndoaie.
Mă năpădesc mii de gânduri...
Vreau să mă recompun din fluturi.

Aud glasul serii târzii,
În vacarmul încărcat de iluzii.
Sunt amintiri vechi și ele…
Vreau să mă recompun din stele.

Îmi plec genunchii sub crugul ceresc
Și totul în juru-mi devine firesc.
Cu mii de victorii și-nfrângeri...
Vreau să mă recompun din îngeri...
 

Cântec în stil naiv despre ființă și părere

Petru Creția

Nimic nu are în sine puterea
De a fi mai mult decât este
Atuncea când este, în forma-i deplină,
Tot ce poate fi.

Aproape tot ce trăiește încearcă
Să fie cumva altfel decât este
În golul amar dintre tot ce ar vrea
Și nu poate fi.

În vorbe e răul, în gesturi deșarte,
În tot ce pare a fi și nu este,
În biata minciună jucată în lume
Crezându-se-a fi.

Vrem să părem și să fim mai adânci decât suntem,
Mai puternici, mai mari și mai buni decât este
Dat firii noastre și slavei, mai grei de iubire
Decât știm a fi.

Dar toate acestea fac parte din lume,
Iar hula nemilei un greu păcat este
Al oricărui gând care judecă lumea
Cum nu poate fi.

Căci mulți muritori trăiesc din puterea
De-a trăi în părere și de-a crede că este
În ele, sub lună, mai mult decât poate
Într-adevăr fi.

Coboare îndurare
În lumea pieirii
Peste veacul făpturii,
Peste tot ce este
Greul de a fi.

 

Dragostea mea

Magda Isanos

Eu știu că tu nu meriți dragostea
și-mi place totuși să ți-o dăruiesc;
dar parcă bolta merită vreo stea,
și totuși câte-ntr-însa s-oglindesc…

Nu meriți iarăși clipele de-acum
și gândurile bune câte ți le-am dat,
dar parcă merită noroiul de pe drum
petalele ce peste el s-au scuturat?

Iubirea însă e ca soarele,
care rămâne pururea curat
și după ce -milos- i-a sărutat
leprosului, pe uliță, picioarele…